Onderwijsassistent

De basisscholen in de regio Voorne-Putten en Rozenburg zoeken regelmatig bevoegde onderwijsassistenten.

Wat is een onderwijsassistent?

Een onderwijsassistent in het basisonderwijs ondersteunt de leraar bij inhoudelijke, begeleidende, verzorgende en administratieve taken. De precieze invulling van de werkzaamheden verschilt per geval en hangt samen met het schooltype en de eventuele specialisatie die de onderwijsassistent heeft. Deze functioneert in nauwe samenwerking met de leraar, die altijd verantwoordelijk blijft voor de volledige leeromgeving. De onderwijsassistent heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd.

Wat doet een onderwijsassistent?

De volgende handelingen kunnen behoren tot het takenpakket van de onderwijsassistent:

 • Bieden van extra oefening en uitleg aan leerlingen die hier behoefte aan hebben.
 • Begeleiden van een deel van de klas bij het zelfstandig werken.
 • Afnemen van toetsen en tests bij individuele leerlingen of groepen.
 • Opvangen van groepen bij afwezigheid van docenten.
 • Surveilleren tijdens pauzes, tentamens en examens.
 • Samenstellen, printen, kopiëren, nieten, klaarleggen en/of verspreiden van lesmateriaal (zoals toetsen, oefeningen en extra theorie).
 • Verzorgen van de lesplanning (in nauw overleg met de docent).
 • Bijhouden en verwerken van bijvoorbeeld cijferlijsten, verzuimoverzichten en huiswerklijsten.
 • Signaleren en verhelpen van leerproblemen bij leerlingen (in overleg met de leraar).
 • Voorbereiden van het klaslokaal bij bijvoorbeeld toetsen, experimenten of groepsopdrachten (bijvoorbeeld: klaarleggen van toetspapier, verschuiven van tafels en stoelen, klaarzetten van specifieke materialen).
 • Onderhouden en opruimen van het klaslokaal.
 • Begeleiden van leerlingen tijdens onder meer excursies, sportdagen, schoolreizen en de viering van feestdagen (en in het basisonderwijs: begeleiden naar gymzaal en (in geval van schoolzwemmen) naar het zwembad).
 • (Bijdragen aan het) organiseren van excursies, schoolreizen en andere uitstapjes.

Heb jij een diploma OA-4? Geïnteresseerd in deze afwisselende functie?

Stuur dan je CV met motivatie naar Peter Bolland, Coördinator VPR Pool, via info@vprpool.nl