VACATURES

STICHTING FLORÉO – ALGEMENE VACATURES

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures. Wel willen we jou van harte uitnodigen om een open sollicitatiebrief te sturen met jouw profiel en wensen. Deze brief bewaren wij zorgvuldig, met jouw toestemming, tot het moment dat er een vacature ontstaat en niet langer dan 12 maanden na ontvangst. Mocht de vacature aansluiting vinden bij jouw profiel, dan zullen we je uitnodigen voor een gesprek. Je kunt de open sollicitatie sturen naar: peterbolland@vprpool.nl

Als je meer informatie wenst, dan kun je contact opnemen met Thera Schouten, hrm-adviseur: t.schouten@onderwijsvpr.nl.

Waarom werken bij Stichting Floréo?
Onderwijs en opvoeding in de scholen van Stichting Floréo zijn erop gericht de kinderen te laten opgroeien tot harmonische mensen, die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen ontwikkeling en voor hun rol in de samenleving. Stichting Floréo gaat ervan uit dat iedere leerling uniek is en sluit aan bij zijn individuele ontwikkelingsmogelijkheden en bij de onderwijsbehoefte die ieder kind van nature heeft.

De scholen van Stichting Floréo vinden het belangrijk een veilige omgeving te bieden, waarbinnen leerlingen betekenisvolle relaties kunnen aangaan met elkaar en met de leerkrachten en waarbinnen ze gekend en gewaardeerd worden. Stichting Floréo zoekt afstemming met andere instanties die een pedagogische relatie met de leerlingen hebben.

Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende werkomgeving? Solliciteer dan nu!

Voor meer informatie over Stichting Floréo: www.stichtingfloreo.net.

BLIJF OP DE HOOGTE VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA