VACATURES

STICHTING FLORÉO – ALGEMENE VACATURES

Op het moment van het publiceren van de vacatures bestond nog geen totaal beeld van de formatie. Hierop ontstaat meer zicht in de komende periode. Als je bij de huidige vacatures nog geen aansluiting vindt bij jouw profiel of wensen, dan word je van harte uitgenodigd om een open sollicitatiebrief sturen naar: peterbolland@vprpool.nl.

Als je meer informatie wenst, dan kan je contact opnemen met Thera Schouten, hrm-adviseur: contact@hrm-onderwijsvpr.nl.

Waarom werken bij Stichting Floréo?
Onderwijs en opvoeding in de scholen van Stichting Floréo zijn erop gericht de kinderen te laten opgroeien tot harmonische mensen, die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen ontwikkeling en voor hun rol in de samenleving. Stichting Floréo gaat ervan uit dat iedere leerling uniek is en sluit aan bij zijn individuele ontwikkelingsmogelijkheden en bij de onderwijsbehoefte die ieder kind van nature heeft.

De scholen van Stichting Floréo vinden het belangrijk een veilige omgeving te bieden, waarbinnen leerlingen betekenisvolle relaties kunnen aangaan met elkaar en met de leerkrachten en waarbinnen ze gekend en gewaardeerd worden. Stichting Floréo zoekt afstemming met andere instanties die een pedagogische relatie met de leerlingen hebben.

Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende werkomgeving? Solliciteer dan nu!

Voor meer informatie over Stichting Floréo: www.stichtingfloreo.net.

BLIJF OP DE HOOGTE VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA